Regulamin

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SKLEPU INTERNETOWEGO BETTA

 • 1 WARUNKI ZAKUPU
 1. Betta sp. z o. o. z siedzibą w Radzyminie (05-250), ul. Głowackiego 2, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080341, NIP 7620006839, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł w pełni opłacony, reprezentowana przez: Wojciech Kulicki – Prezes Zarządu, jako administrator prowadzi sprzedaż internetową na portalu www.betta.pl, zwanym dalej „Sklep”. Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 t.j.)), dla których zakup w Sklepie związany jest bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą i zakup ma charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz właściwie założyli konto użytkownika w Sklepie zgodnie z ust. 5 poniżej, dalej „Klient”.
 2. Zakupiony towar dostarczany jest na terenie całej Polski.
 3. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 4. Sklep internetowy ma możliwość w dowolnym czasie zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, organizowania akcji promocyjnych na stronach sklepu i poza nim, obniżek cen, wyprzedaży towaru oraz wprowadzania dowolnych zmian w bieżącej ofercie sklepu. Opublikowane na stronie internetowej Sklepu ceny obowiązują w chwili złożenia zamówienia do czasu jego realizacji i w tym czasie nie ulegną zmianie.
 5. Warunkiem dokonania zamówienia w sklepie internetowym jest założenie konta użytkownika oraz poprawne wypełnienie formularza zamówienia (podanie pełnego kompletu danych przedsiębiorcy wraz z adresem e-mailowym, telefonem kontaktowym).
 6. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Betta Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie (05-250), ul. Głowackiego 2, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000080341, NIP 7620006839, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 zł w pełni opłacony, reprezentowana przez: Wojciech Kulicki – Prezes Zarządu. Podstawa przetwarzania danych osobowych są: zawarcie z BETTA sp. z o.o. umowy; prawnie uzasadniony interes BETTA sp. z o.o.; zgoda podmiotu danych; wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na BETTA Sp. z o.o.  Uprawnienia podmiotu danych osobowych: sprostowanie (poprawienie danych); usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie w sytuacjach, gdy prawo to nie jest wyłączone; ograniczenie przetwarzania danych; dostęp do informacji o danych oraz samych danych; przenoszenia danych do innego administratora; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych. Szczegółowe informacje o zakresie przetwarzania danych osobowych oraz ich podstawach znajdują się w Polityce Bezpieczeństwa Przetwarzania Danychoraz w Informacja w związku z RODO.
 7. Z uwagi na dużą ilość oferowanych przez nas towarów, w szczególnych przypadkach może się zdarzyć, iż zamówiony przez Klienta towar będzie w danym momencie niedostępny. Z tego też powodu złożone zamówienie nie jest wiążące do momentu potwierdzenia przez obsługę sklepu dostępności towaru. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru Klient zostanie niezwłocznie po dokonaniu zamówienia poinformowany przez obsługę Sklepu telefonicznie lub drogą mailową zgodnie z danymi Klienta umieszczonymi podczas zakładania konta użytkownika.
 8. W przypadku podania w zamówieniu danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, Betta sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia lub skontaktowania się z Klientem przed realizacją zamówienia w celu potwierdzenia złożonego zamówienia (kontakt telefoniczny lub drogą mailową zgodnie z danymi Klienta umieszczonymi podczas zakładania konta użytkownika).
 9. Prezentowane na stronie internetowej Sklepu opakowania mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie Sklepu.
 10. Towary umieszczone w kategorii "Promocja" oraz "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są do wyczerpania zapasów. Informacja, iż dane towary dostępne są do wyczerpania zapasów zamieszczona będzie każdorazowo przy produkcie w odpowiedniej kategorii.
 • 2 DOSTAWA TOWARU
 1. Koszty wysyłki zamówionego towaru ponosi Klient. Określane są one podczas składania zamówienia i zależą od wagi i gabarytów zamówionych towarów oraz od wybranej przez Klienta formy płatności (przelew lub pobranie). Poniżej tabela z cennikiem wysyłek:
 • przesyłka kurierem – towary o łącznej wartości netto powyżej 300,00 zł przy wpłacie na konto Sklepu – bezpłatna;
 • przesyłka kurierem – towary o łącznej wartości netto poniżej 300,00 zł, przy wpłacie na konto Sklepu – 17,00 zł;
 • przesyłka kurierem – towary o łącznej wartości netto powyżej 300,00 zł , płatna za pobraniem – 3,00 zł. Przesyłka pobraniowa może zostać zastosowana wyłącznie do zamówień, których łączna wartość towarów nie przekracza kwoty 5000,00 zł.
 • przesyłka kurierem – towary o łącznej wartości netto poniżej 300,00 zł, płatna za pobraniem – 20,00 zł. Przesyłka pobraniowa może zostać zastosowana wyłącznie do zamówień, których łączna wartość towarów nie przekracza kwoty 5000,00 zł
 1. Czas realizacji zamówienia może wynosić do 3 dni, w zależności od tego czy wybrany towar znajduje się u nas na magazynie czy też musi zostać przez nas sprowadzony. W szczególnych przypadkach, np. chwilowy brak towaru u dystrybutora, termin ten może zostać wydłużony. W przypadku wydłużenia czasu realizacji danego zamówienia Klient zostanie niezwłocznie po zaistnieniu tego faktu poinformowany przez obsługę Sklepu telefonicznie lub drogą mailową zgodnie z danymi Klienta umieszczonymi podczas zakładania konta użytkownika. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się przygotowanie przez Sklep zamówionego towaru do wysyłki. Czas wysyłki uzależniony jest od firmy kurierskiej dokonującej doręczeń towaru. Sklep nie jest odpowiedzialny za opóźnienia powstałe podczas wysyłki towaru.
 2. Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączany jest paragon fiskalny.
 3. Faktura Vat wystawiana jest na życzenie klienta.
 • 3 FORMY PŁATNOŚCI
 1. Klient może uregulować należność za zamówiony towar w następujący sposób:
 • dokonując przelewu na konto bankowe Sklepu o nr rachunku: BGŻ BNP PARIBAS 64 1600 1068 0003 0101 9654 8001;
 • płatność wyłącznie na podstawie dokumentu kasowego (FV, Paragon, FV proforma)
 • regulując płatność w momencie odbioru przesyłki (przesyłka pobraniowa) - maks. wartość przesyłki nie może przekroczyć 5 000,00 zł.
 1. W przypadku płatności przelewem towar zostanie przygotowany do wysyłki po zaksięgowaniu należności na powyższe konto.
 • 4 ZWROTY I REKLAMACJE
 1. Betta Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie jako administrator Sklepu odpowiada względem Klienta za wady fizyczne lub prawne towaru zakupionego w Sklepie z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Składając zamówienie Klient akceptuje w całości niniejszy Regulamin. Niniejsza informacja jest umieszczona każdorazowo podczas składania zamówienia przez Klienta wraz odnośnikiem do witryny internetowej, na której udostępniony jest niniejszy Regulamin.