Do współpracy zapraszamy podmioty działające w branży zoologicznej, w tym:

  • Sklepy zoologiczne i weterynaryjne
  • Hurtownie zoologiczne i weterynaryjne
  • Hurtownie i sklepy spożywcze i ogrodnicze z działem zoologicznym
  • Hodowców z zarejestrowaną hodowlą

Aby zostać naszym klientem należy wypełnić formularz rejestracyjny, po jego poprawnym wypełnieniu na wskazany adres e-mail prześlemy indywidualny login i hasło do panela zamówień. Prosimy o dołączenie dokumentu potwierdzającego rodzaj prowadzonej działalności, lub dokument potwierdzający członkostwo w związku felinologicznym, np. potwierdzenie nadania przydomka hodowli.
Rozpoczęcie korzystania z panela zamówień jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Hurtowni

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Jeśli masz pytania związane z rejestracją, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 763 19 90.